UrsynLab: Nowa przestrzeń dla innowacyjnych myślicieli i przedsiębiorców oficjalnie otwarta na Ursynowie

UrsynLab: Nowa przestrzeń dla innowacyjnych myślicieli i przedsiębiorców oficjalnie otwarta na Ursynowie

Dzisiaj, 28 września, miało miejsce oficjalne otwarcie UrsynLab – Przedsiębiorczy Ursynów. Jest to nowo stworzona przestrzeń, idealna dla osób pełnych inicjatywy i kreatywności, które mieszkają na Ursynowie lub w Warszawie. W ramach tego projektu, mieszkańcy otrzymują możliwość korzystania również z biurowej przestrzeni do pracy. Wdrożenie UrsynLab jest kolejnym krokiem Urzędu Dzielnicy Ursynów w kierunku wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Punkt ten rozpocznie swoją działalność jutro, 29 września, zorganizowanym „dniem otwartym”, podczas którego przedsiębiorcy i kreatywni mieszkańcy dzielnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi możliwościami.

„Od samego początku naszej kadencji na Ursynowie, przykładaliśmy dużą wagę do tworzenia systemu wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości. Nasza decyzja o otwarciu UrsynLab jest naturalnym skutkiem tych działań i jest bezpośrednio skierowana do osób posiadających ducha przedsiębiorczości. Często spotykaliśmy się z prośbami o stworzenie takiej przestrzeni podczas spotkań z mieszkańcami. UrsynLab to nie tylko poszerzenie oferty dla naszej dzielnicy, ale także szansa na rozwijanie sieci lokalnych biznesów w Ursynowie.” – powiedział Bartosz Dominiak, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.