Zaprezentowano program "Mobilny Ursynów" – innowacyjne pomysły na rozwój mobilności na Ursynowie

Zaprezentowano program "Mobilny Ursynów" – innowacyjne pomysły na rozwój mobilności na Ursynowie

W sobotę nad ranem, kandydaci z komitetu Otwarty Ursynów Polska 2050 prezentowali swoje innowacyjne koncepcje dotyczące poprawy aspektów mobilności w dzielnicy Ursynów. Program zatytułowany Mobilny Ursynów skupia się głównie na dwóch filarach: efektywnym transporcie publicznym oraz sprawniej działającej sieci rowerowej.

Konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano detal programu, miała miejsce w pobliżu stacji metra Ursynów. Jest to miejsce o doskonałej dostępności komunikacyjnej, pokazujące, że możliwe jest stworzenie takich przestrzeni na Ursynowie. Znajduje się tam stacja metra, zadaszone przystanki autobusowe z trasami do wielu miejsc, parking Park and Ride, ścieżki rowerowe obejmujące całe skrzyżowanie i ścieżka rowerowa. Pomimo pewnych braków, takich jak np. brak ścieżki w kierunku Bartóka, jest to dobrze skomunikowane miejsce. Istnieje tam również jeden z niewielu fotoradarów na Ursynowie, który znacząco wpływa na poprawę zachowania kierowców na drodze.

Poniżej przedstawiamy główne założenia programu Mobilny Ursynów, czyli kluczowe postulaty Komitetu Otwarty Ursynów Polska 2050 w sprawie miejskiej mobilności na Ursynowie:

Zdecydowanie podnosząc liczbę kursów autobusowych na trasach takich jak Puławska, Poleczki, Kłobucka. Zapewnienie wiat przystankowych przy każdym przystanku, w tym na przykład Migdałowa 02, 01, Lanciego 3 – przystanki na Lanciego, Stryjeńskich 03, Braci Wagów 01, Natolin Północny 03 (przy KEN) – wszystkie na trasie Płaskowickiej, przystanek obok urzędu, Zielony Ursynów, np. ul. Baletowa. Zadaszenia dla stacji metra. Korekta trasy autobusów, co mogłoby obejmować przywrócenie linii 195, dodanie dodatkowej linii obsługującej Kłobucką (w kierunku Ursynowa), Poloneza i wydłużenie linii 239 w głąb Zielonego Ursynowa w kierunku Baletowej.

Planowane dwa nowe parkingi Parkuj i Jedź (P+R) – jeden z wjazdem od strony Wilanowa i drugi przy Puławskiej. Nowe przystanki są planowane m.in. wzdłuż ulicy Ciszewskiego – na wysokości oligoceńskiej wody. Pętla autobusowa na ulicy Kłobuckiej (od strony południowej). W propozycjach znajduje się również darmowy bilet dla uczniów szkół średnich i studentów.

Kwestie związane z poprawą obsługi autobusowej powinny być omówione najpierw w ramach konsultacji z mieszkańcami.