Kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Warszawianka” na Ursynowie

Kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Warszawianka” na Ursynowie

Urząd Dzielnicy Ursynów we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy oferuje bezpłatne lekcje samoobrony przeznaczone dla kobiet. Zajęcia te rozpoczną się pod koniec czerwca i będą trwały do końca lipca, a poprowadzą je wykwalifikowani instruktorzy ze Straży Miejskiej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na kurs.

Trzy grupy uczestniczek będą się spotykać raz w tygodniu – we wtorek, środę lub czwartek – o godzinie 17:00 – 18:30. Miejsce zajęć to Szkoła Podstawowa nr 323 znajdująca się przy ulicy Warchałowskiego 4. Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, uważa, że te warsztaty są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu samoobrony, a także do poprawienia ogólnej sprawności fizycznej i aktywnego spędzenia czasu.

O programie „Bezpieczna Warszawianka”

Program „Bezpieczna Warszawianka” został zainicjowany przez Straż Miejską m.st. Warszawy i obejmuje szkolenie z podstawowych technik samoobrony, ćwiczenia sportowe na macie, omawianie zasad bezpieczeństwa, wprowadzenie do wiktymologii oraz przekazanie wskazówek dotyczących właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Wszystko to odbywa się pod nadzorem doświadczonych instruktorów ze Straży Miejskiej.

Uczestniczki kursu będą miały okazję nauczyć się technik samoobrony inspirowanych sztukami walki pod okiem specjalistów. Instruktorzy podkreślają, że najistotniejsze jest wzmocnienie wiary w swoje możliwości, a celem kursu nie jest nauczanie atakowania, lecz raczej odpierania ataku i unikania niebezpieczeństwa.