1. Home
  2. Author Blogs

Autor: Paulina Graczyk

Paulina Graczyk

Przysiady dla chorej Ursynowianki

Przysiady dla chorej Ursynowianki

W ramach ogól­no­pol­skiej akcji #fit­chal­lenge pra­cow­nicy UCK Alter­na­tywy oraz Ursy­now­skiego ratu­sza robili przy­siady. Akcja w spo­sób nie­co­dzienny zachęca do wspar­cia zbiórki zor­ga­ni­zo­wa­nej dla cho­rej dziew­czynki Arianki, mieszkanki dzielnicy. Arianka jest miesz­kanką Ursy­nowa cho­ru­jącą na guza…

Read More
45 lat Ursynowa

45 lat Ursynowa

8 stycznia dla Ursynowa historyczna dzień, bowiem tego dnia obchodzi 45 rocznice przekazania pierwszych kluczy do mieszkań w nowopowstałym bloku. Z okazji tegorocznego jubileuszu zaplanowano liczne atrakcje dla mieszkańców dzielnicy. Upamiętniające wydarzenia odbywać będą się…

Read More
Więcej zieleni na ulicach Ursynowa

Więcej zieleni na ulicach Ursynowa

Ursynów sukcesywnie zwiększa ilość zieleni na terenach osiedli. W drugiej połowie grudnia w 32 punktach zostały posadzone nowe rośliny.  Zasadzenia mają na celu zwiększenie roślinności na Ursynowie, która ma wpływ na atrakcyjność miejsc, ale również…

Read More
Ursynów w słomie

Ursynów w słomie

Władze dzielnicy Ursynów postanowili obłożyć małą architekturę oraz drzewa w parku słomą. Ma to być krok w stronę bezpieczeństwa, podczas zimowego szaleństwa dla zjeżdżających z górek na sankach.  Słoma ma pozostać w ursynowskim parku do…

Read More
Co cechuję historie Ursynowa?

Co cechuję historie Ursynowa?

Ursynów to dziś prężnie rozwijająca się dzielnica Warszawy, zamieszkiwana w większości przez osoby młode. Blokowiska z wielkiej płyty i pobliskie domy na dzielnicy liczą blisko 146 tysięcy mieszkańców. Co cechuję dzielnicę Ursynów? Aktualny Ursynów Ursynów…

Read More
Tunel POW Ursynów. Co z otwarciem?

Tunel POW Ursynów. Co z otwarciem?

Tunel pod Ursynowem jest brakującym fragmentem południowej obwodnicy Warszawy i częścią drogi ekspresowej S2. Otwarcie odcinka miało nastąpić do końca jesieni, jednak przedłuża się z powodów formalnych. Co z otwarciem tunelu? Tunel pod Ursynowem Południowa…

Read More
Co warto zobaczyć na Ursynowie?

Co warto zobaczyć na Ursynowie?

Ursynów, chociaż kojarzony przede wszystkim z blokowiskami, posiada wiele miejsc wartych uwagi. Dzielnica Warszawy może się pochwalić na swoim terenie miejscami, które z pewnością trzeba odwiedzić. Co warto zobaczyć na Ursynowie? Kopa Cwila Kopa Cwila…

Read More
W ramach budżetu obywatelskiego na Ursynowie powstał labirynt

W ramach budżetu obywatelskiego na Ursynowie powstał labirynt

Pro­jekt eko­lo­gicz­nego labi­ryntu, zre­ali­zo­wa­nego w ramach budżetu oby­wa­tel­skiego na rok 2021 został ofi­cjal­nie zakoń­czony. Pomy­sło­dawcą jest jedna z naj­młod­szych osób, która zgło­siła swój pro­jekt do reali­za­cji – 10-cio letni miesz­ka­niec Ursy­nowa. Labi­rynt powstał na ulicy…

Read More