Zmiany w budżecie dzielnicy Ursynów

Zmiany w budżecie dzielnicy Ursynów

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursynów, pojawiły się zmiany w budżecie dzielnicy. Opierają się na przeznaczeniu 800 tys. zł dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto do Ursynowskiego Centrum Kultury “Alternatywy” trafi 400 tys. zł. Dodatkowe środki pozwolą także na przyśpieszenie finansowania harmonogramy budowaniu hali szermierczej oraz budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego i przebudowę ul. Arbuzowej. 

Środki na kulturę, sport i oświatę 

Zmiany w budżecie dzielnicy pozwalają na przeznaczenie środków na polepszenie usług, związanych z kulturą sportem i oświatą. Z informacji podanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów,  wiemy, że Ursynowskie Centrum Kultury i Oświaty otrzyma 800 tys. złotych. Środki pomóc mają w pokryciu pilnych kosztów remontowych oraz pokryć zwiększone koszty energii, ratownictwa i uzdatniania wody. Ponadto zakupione zostanie również wyposażenie hali Arena. 

Większe, niż zaplanowane dotychczas środki otrzyma również Ursynowskie Centrum Kultury “Alternatywy”. 400 tys. zł przeznaczone na organizację wydarzeń filmowych, teatralnych, muzycznych i literackich na najwyższym poziomie. Pozwoli to zorganizować m.in. Festiwal Nowe Oświecenie, Warszawskiego Festiwalu Filmów Animowanych, a nawet stworzenia Archiwum Społecznego. 

Nie zabraknie środków na prace remontowe w placówkach oświatowych. Urząd przeznaczy bowiem na ten cel 420 tysięcy złotych. II etap modernizacji ul. Arbuzowej, również będzie wsparty dodatkowymi środkami w wysokości 200 tys. złotych. 

Centrum opiekuńczo-mieszkalne 

Zmiany w budżecie dzielnicy, obejmują także przesunięcia środków m.in. na budowę skateparku pod Kopą Cwila. Środki pozyskane z zadania przeznaczone zostaną na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Przeznaczony na ten cel obiekt, pozwoli na zorganizowanie całodobowej opieki dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.