Dodatkowe środki na remont placówek oświatowych

Dodatkowe środki na remont placówek oświatowych

Zarząd dzielnicy Ursynów zabezpieczył dodatkowe pieniądze, które przeznaczone mają być na remont placówek oświatowych, jak również na ich informatyzację. Zaplanowano m.in. zwiększenie budżetu na rozbudowę oraz termoizolację budynku szkoły podstawowej, mieszczącej się przy ulicy Dembowskiego 9 oraz inne prace remontowe w ursynowskich placówkach. Uchwała została aktualnie skierowana na obrady Rady dzielnicy (6 września), następnie na obrady m.st. Warszawy (8 września). Zaplanowane wydatki na cele oświatowe, zwiększyły się o ok. 4,5 mln zł. 

Jak podaje urząd dzielnicy Ursynów, największą kwotę pieniędzy zaplanowano przede wszystkim na cel remontów w placówkach oświatowych. Wykonane mają zostać pracę, obejmujące m.in. malowanie ścian, remont schodów, czy cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Zadanie, jak wspomina burmistrz Ursynowa Robert Kempa, ma poprawić komfort nauki zarówno dla uczniów, jak i uczących w miejscach nauczycieli. Prace remontowe, zaplanowano w placówkach: 

  • Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11 (wymiana drugiej części ogrodzenia),
  • Szkoły Podstawowej nr 343 ul. Kopcińskiego 7 (wymiana okien, malowanie sal),
  • Przedszkole nr 366 przy ul. Hawajskiej 7 (cyklinowanie i lakierowanie podłóg),
  • Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10 (odmalowanie ścian lekcyjnych),
  • Szkoły Podstawowej nr 313 ul. Cybisa 1 (wymiana wykładzin na panele, remont ścian),
  • Szkoły Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6 (remont sali gimnastycznej z zapleczem oraz 5 sal lekcyjnych),
  • Przedszkola 352 ul. Teligi 3 (remont schodów),
  • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 ul. Teligi 3 (remont ścian i inne prace remontowe),
  • Szkoły Podstawowej nr 322 ul. Dembowskiego 9 (zwiększenie środków na termomodernizację i rozbudowę budynku szkoły).

Dodatkowe środki zaplanowano także przeznaczyć na informatyzację placówek. Wybrane szkoły na Ursynowie, wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy lub monitory interaktywne. Wdrożenie w placówkach przedszkolnych systemu iPrzedszkole wymaga również przeznaczenia środków na licencję i zakup niezbędnego wyposażenia.