Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II 

Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II 

Jeszcze w tym roku zaplanowano rozpoczęcie modernizacji na placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Od 2 listopada plac został udostępniony firmie, która została wyłoniona w przetargu na wykonanie robót. Pierwszy etap prac obejmuje usunięcie kostki granitowej, liczne nasadzenia oraz wymianę małej architektury. 

Urządzony 20 lat temu plac w parku im. Jana Pawła II cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Ursynowa. W miejscu organizowano liczne wydarzenia m.in. potańcówki i koncerty. Latem przyciąga odwiedzających umieszczona w miejscu fontanna, ale również chętnie wybierana trasa w komunikacji pieszej. 

Głównym celem projektu, który wykonała architekt krajobrazu Katarzyna Łowicka, jest zazielenienie terenu. Obecnie szacuję się bowiem powierzchnię biologiczną w miejscu placu z fontanną na poziomie 2%. Po zakończeniu natomiast osiągnąć ma 20%. Wszystkie prace wykonywane będą etapowo, rozpoczynając jeszcze w tym roku. Pierwszy etap dotyczy przede wszystkim usunięcia mieszczącej się na placu kostki granitowej oraz stworzenie rabat z nasadzeniami. Pojawią się nowe krzewy, byliny, rośliny cebulowate oraz lipy. Po obu stronach fontanny cień w upalne dni będzie możliwy dzięki 13 wysokim krzewom. Nie zapomniano również o wymianie części małej architektury.  

Jak podaje Urząd Dzielnicy Ursynów, prace w przyszłym roku dotyczyć będą poprawy warunków bytowych dla już mieszczących się lip przez powiększenie mis znajdujących się wokół drzew. Ponadto wymianie podlegnie pozostała część małej architektury. 

Od 2 listopada prac został udostępniony firmie AG-Complex, którą wybrano w przetargu. Realizacja pierwszego etapu robót na podstawie umowy zakończyć się ma do połowy grudnia br. Całkowity koszt prac wykonanych w tym roku wyniesie 958 950,32 zł.