Debata społeczna o bezpieczeństwie na Ursynowie

Debata społeczna o bezpieczeństwie na Ursynowie

24 października odbyła się debata społeczna “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dzielnicy Ursynów. Spotkanie zorganizowano w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14. Tematem przewodnim był stan bezpieczeństwa na osiedlu Jary. 

W zorganizowanej debacie społecznej uczestniczyli m.in. Zastępca Burmistrza Ursynowa – Bartosz Dominiak, funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, jak i strażnicy miejscy z II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej. Nie zabrakło również mieszkańców osiedla Jary. 

Spotkanie rozpoczęło się omówieniem stanu bezpieczeństwa w dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Jary. Tegoroczne wpływające zgłoszenia do ursynowskiego komisariatu, dotyczyły bowiem w większości źle zaparkowanych pojazdów oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Sytuację obserwuję się zarówno na osiedlu Jary, jak i całej dzielnicy. Zapoznano również mieszkańców ze specyfiką pracy komisariatu oraz przedstawiono dzielnicowych działających na terenie osiedla. Omówiono działania profilaktyczne prowadzone przez policję oraz poinformowano, w jaki sposób można sprawnie skontaktować się z dzielnicowym lub zgłosić niepokojące zdarzenia. Pierwsza część spotkania prowadzona była przez Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursynów – młodszego inspektora Andrzeja Szubiczuk. 

Specyfikę wykonywanej pracy przez Straż Miejską przybliżył natomiast Artur Jakubiak – Naczelnik II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej. 

Następnie był czas na zadawanie pytań przez mieszkańców, przedstawiania wniosków i postulatów związanych z podniesieniem jakości życia na osiedlu Jary. Rozmawiano o nieprawidłowym parkowaniu, zakłócaniu ciszy nocnej, jak również spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Poruszono także temat negatywnych zachowań młodzieży, który jest zauważalnym problemem na terenie osiedla. 

To kolejna debata zorganizowana pod hasłem “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” na Ursynowie. Spotkania pozwalają na sprawną i bezpośrednią komunikację z mieszkańcami oraz skuteczne diagnozowanie lokalnych zagrożeń i problemów.