Kontrole w niepublicznych placówkach

Kontrole w niepublicznych placówkach

W niepublicznych szkołach i przedszkolach na Ursynowie przeprowadzane są kontrole przez pracowników urzędu dzielnicy. Inspekcje dotyczą pobierania dotacji oraz prawidłowości ich wykorzystania. 

Szkoły i przedszkola, które nie są prowadzone przez m.st. Warszawa, przechodzą kontrole prowadzone przez Pracowników Urzędu Dzielnicy. Sprawdzana jest dokumentacja placówek dotycząca pobierania dotacji. Kontrole weryfikują liczbę uczniów, którzy zostali zgłoszeni jako uprawnieni do otrzymania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania rozliczanych wydatków. 

Od początku roku zweryfikowano już 11 placówek niepublicznych. W 9 przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W dwóch placówkach natomiast została zakwestionowana liczba uczniów, którzy zostali wskazani do dotacji. Przedstawiona dokumentacja, nie pozwoliła bowiem na potwierdzenie uczęszczania uczniów do placówki. W jednej z placówek stwierdzono dodatkowo błędy w wykorzystaniu dotacji. Nie spełniały bowiem dowodu księgowego oraz nie mieściły się w katalogu regulaminu finansowania z dotacji. 

Kontrole i postępowania administracyjne szkół dla dorosłych 

Urząd Dzielnicy Ursynów wraz z Biurem Edukacji m.st. Warszawy przeprowadzał również postępowania administracyjne, dotyczące czterech szkół dla dorosłych. W wyniku postępowań wydano decyzję o wstrzymaniu przyznania dotacji. Następnie wezwano organy prowadzące określone placówki do zwrotu uzyskanej dotacji w roku 2020. Przekazano również zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczącego wyłudzenia dotacji, której wypłacenie udzielone zostało na podstawie dokumentu poświadczającego nieprawdę.