Punkty pomocy dla uchodźców kończą swoją działalność

Punkty pomocy dla uchodźców kończą swoją działalność

Dwa punkty mieszczące się na Ursynowie, wraz z końcem maja kończą swoją działalność. Od początku czerwca wsparcia dla obywateli Ukrainy będzie udzielał Ośrodek Pomocy Społecznej. Forma pomocy będzie dostosowana indywidualnie do zgłaszanych przez uchodźców potrzeb. 

Ursynów kolejny raz stanął na wysokości zadania i zaangażował się w pomoc, przybywającym do dzielnicy uchodźcom z Ukrainy. Wraz z rozpoczęciem wojny, działały tutaj dwa punkty, które oferowały pomoc żywnościową oraz zaopatrzenie w odzież. W pomoc zaangażowały się organizację działające na Ursynowie, w tym Stowarzyszenie Społeczników “Ariadna”, jak również Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła. Jak podaję urząd, z pomocy tygodniowo korzystało od kilkuset do kilku tysięcy osób, które uciekły przed wojną do stolicy. Zorganizowane punkty, działały przede wszystkim dzięki zaangażowaniu niemal każdej pary rąk. Wspomagali je wolontariusze, zaangażowani mieszkańcy, przedsiębiorstwa, organizację pozarządowe oraz urzędnicy. Ponadto magazyny, w którym wydawana była żywność i odzież, funkcjonujące przy ulicy Dereniowej, bezpłatnie udostępniła Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana “Imielin”, która jest właścicielem lokali. 

Zamknięcie wraz z końcem maja punktów pomocy dla uchodźców, nie wiążę się z końcem wsparcia. Osobom przybywającym z Ukrainy przysługuje bowiem szereg świadczeń. Do tej pory do Ursynowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło już ponad 6 tysięcy wniosków o jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy. Duża część osób skorzystała również z innych form wsparcia, które przyznał OPS. Przyznawana do tej pory pomoc, zmieni swoją formę i od początku czerwca ustalana będzie indywidualnie do zgłaszanych potrzeb.