Mieszkańcy zgłosili 96 pomysłów do budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy zgłosili 96 pomysłów do budżetu obywatelskiego

W Urzędzie Dzielnicy Ursynów zakończono ocenę formalną projektów, zgłoszonych do X budżetu obywatelskiego. Wnioski muszą teraz przejść jeszcze weryfikację merytoryczną. Mieszkańcy zgłosili do 25 stycznia br. łącznie 96 pomysłów. W przyszłym roku na ich realizację przeznaczone ma być ponad 6 mln zł.

Zgłoszone wnioski w ramach jubileuszowego, już X budżetu obywatelskiego ocenie merytorycznej poddane zostaną do 4 maja 2023 roku. Mieszkańcy natomiast na wybrane projekty, które realizowane będą w kolejnym roku, głosować będą mogli od 15 do 30 czerwca. 

Jak mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa, mieszkańcy dzielnicy jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Projekty, które wpłynęły, są bowiem różnorodne i ciekawe. Wnioskowano m.in. o doświetlenie miejsc dla pieszych, nowe nasadzenia, lodowisko, tężnie, czy organizację wydarzeń kulturalnych.

Kolejny etap oceny pomysłów do budżetu obywatelskiego opierał się będzie przede wszystkim na weryfikacji propozycji, pod względem możliwości ich realizacji.