Nabór na członków do Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów trwa! 

Nabór na członków do Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów trwa! 

Od poniedziałku 10 października trwa nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Urząd zachęca do zgłaszania się aktywnych i pomysłowych seniorów, którzy będą reprezentować osoby starsze w dzielnicy. Zgłaszać kandydatury można do końca października. 

Zapewnienie osobom starszym w dzielnicy wpływu na sprawy, które dotyczą lokalnej społeczności, jest bardzo ważne. Urząd Dzielnicy Ursynów ogłasza nabór na członków Rady Seniorów. Kandydować może każdy, kto zbierze od mieszkańców Ursynowa powyżej 60 roku życia minimum 30 podpisów poparcia. Ponadto warunkami, które musi spełniać osoba na stanowisko, jest m.in ukończenie 60 roku życia i korzystanie z pełni praw publicznych. Ważne, aby kandydat posiadał zdolność do czynności prawnych i nie był skazany za przestępstwo umyślne. Niewątpliwym atutem mieszkańca Ursynowa, będzie wyróżnianie działaniami na rzecz seniorów. 

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN w czasie od 10 do 31 października. Wizytę w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów, poprzedzić należy ponadto pobraniem z automatu biletu “B” – Punkt Podawczy. Wniosek wraz z listą osób popierających kandydaturę, znajdować się musi w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na Członków Rady Seniorów m.st. Warszawy”. Wybór członków, będzie przeprowadzony na podstawie Statutu, a wybrani kandydaci reprezentować będą seniorów przez 3 lata trwania kadencji.