Program “stop smog” w Warszawie

Program “stop smog” w Warszawie

Warszawa przystępuję do programu Stop Smog. Pozwoli to przede wszystkim na wymianę źródeł ciepła opierających się na spalaniu węgla oraz termomodernizację 200 domów jednorodzinnych. Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali w sprawie porozumienie. 

Miastu zależy na utrzymaniu odpowiedniej jakości powietrza w stolicy oraz zlikwidowaniu źródeł ciepła, które przyczyniają się do powstania smogu. Zgodnie z wprowadzoną ustawą antysmogową, zapowiedziano także  wymianę wszystkich kotłów nieklasowych w Warszawie do końca 2022 roku.  

Program Stop Smog odpowiada przede wszystkim za ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawę jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków. Głównym założeniem jest likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych, szczególnie w najmniej zamożnych gospodarstwach domowych. Dzięki przyłączeniu do grona podmiotów projektu stolicy umożliwiono termomodernizację 200 budynków jednorodzinnych, które mieszczą się w Warszawie. Inwestycja pozwala sfinansować ocieplenie przegród, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w 160 budynkach węglowe źródła ciepła (kotły i piece 3 i 4 klasy energetycznej oraz bezklasowe) zostaną wymienione. Wytypowano do tej pory 75 budynków, które wstępnie zakwalifikowano do programu. W każdym z budynków zostanie przeprowadzony audyt energetyczny, które pomoże określić dokładny koszt i zakres modernizacji. 

Podpisane porozumienie pozwoli przeznaczyć na ten cel 10,6 mln zł. z czego 60% to dofinansowanie NFOŚiGW, a 30% wkład własny miasta. Realizację inwestycji planuję się do końca 2024 roku.