Wyprzedaż garażowa na Ursynowie

Wyprzedaż garażowa na Ursynowie

Wyprzedaże garażowe cieszą się od lat na Ursynowie dużą popularnością. Dostępne miejsca zostają szybko przydzielone, a chętnych uczestników nie brakuję. Urząd Dzielnicy planuję w tym roku, zorganizowanie kilku tego typu wydarzeń na parkingu przy al. KEN 61. Najbliższa garażówka ma się odbyć 20 marca.

W piątek 11 marca rusza rejestracja osób, zainteresowanych wzięciem udziału w cieszącej się popularnością garażówce. Rejestracja jest możliwa do 18 marca, do godziny 15 lub wyczerpania puli dostępnych stanowisk wystawców, której limit wynosi 210 miejsc. Zgłoszenia we własnym imieniu można wysyłać przede wszystkim drogą elektroniczną, załączając podpisaną i uzupełnioną kartę rejestracyjną. Zgłoszenia osobiste możliwe są także w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów. Oryginał wypełnionej karty dostarczyć można do organizatora, najpóźniej do zaplanowanego dnia garażówki. O wpisie na listę wystawców decyduje kolejność zgłoszeń, po której urząd przekaże informację o przydzielonym numerze stanowiska na parkingu przy urzędzie.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa podkreśla, że w przypadku pogorszenia się sytuacji humanitarnej, urząd zastrzega sobie prawo do odwołania garażówki. Jeżeli się odbędzie, w trakcie jej trwania, planuję się zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy.