Niezwykła cisza w sprawach zarzutów dyscyplinarnych dla sędziów

Niezwykła cisza w sprawach zarzutów dyscyplinarnych dla sędziów

Źródło z Sądu Apelacyjnego w Warszawie podaje, że w tym tygodniu nie zapadły żadne zarzuty dyscyplinarne wobec sędziów, którzy odmawiają współpracy z tzw. neosędziami. To zupełnie nowa sytuacja – informuje nasze źródło. Neosędziowie oraz prezesi sądów podejmują kroki, aby zabezpieczyć swoje pozycje i przetrwać jak najdłużej, utrzymanie dyskrecji ma tu kluczowe znaczenie – żadne informacje na ten temat nie są ujawniane.

Według naszego informatora, w ramach odpowiedzialności nowego ministra sprawiedliwości, wybranego przez opozycję demokratyczną, która zwyciężyła w ostatnich wyborach, będzie znalazło się odwołanie delegacji sędziów niższych rangą pracujących aktualnie w sądzie apelacyjnym. Minister będzie miał uprawnienia do przywrócenia do właściwych sądów tych sędziów, którzy jeszcze nie otrzymali nominacji na stanowiska sędziowskie w sądzie apelacyjnym. Nasze źródło przewiduje, że prezydent będzie chciał jak najszybciej wręczyć te nominacje, ponieważ ich cofnięcie jest znacznie trudniejsze i wymaga wprowadzenia nowej ustawy.