Nowy odcinek drogi ekspresowej z Warszawy do Krakowa otwarty dla ruchu

Nowy odcinek drogi ekspresowej z Warszawy do Krakowa otwarty dla ruchu

Niedawno uzyskaliśmy zgodę na uruchomienie fragmentu drogi wyjazdowej z Warszawy w stronę Krakowa. Dzięki temu, część trasy prowadzącej z Lesznowoli do Tarczyna Północ została uznana za drogę ekspresową. Zmiana ta ma kluczowe znaczenie dla kierowców samochodów osobowych, motorów i pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony – teraz mogą poruszać się tam z prędkością dochodzącą do 120 km/h.

Zakładamy, że firma odpowiedzialna za prowadzenie prac na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych Mieszkowo, położonych po obu stronach drogi S7 między skrzyżowaniami Antoninów i Złotokłos, dokończy swoje zadania do końca marca. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, te obszary zostaną udostępnione publiczności. Na miejscu będą dostępne parkingi, miejsca do odpoczynku oraz toalety. Dzierżawca MOP-ów, który został wybrany w procesie przetargowym, planuje również wprowadzenie dodatkowych usług komercyjnych, takich jak stacje benzynowe i punkty gastronomiczne.

W kwietniu nastąpi rozpoczęcie ostatniej fazy prac związanych z realizacją kontraktu, czyli remontu 17-kilometrowego odcinka starej trasy DK7 prowadzącego od Sękocina Starego do Rembertowa. Planujemy, że prace te potrwają do końca trzeciego kwartału bieżącego roku.