Plany finansowe dzielnicy Ursynów na lata 2024-2026: zwiększenie budżetu o ponad 80 mln złotych

Plany finansowe dzielnicy Ursynów na lata 2024-2026: zwiększenie budżetu o ponad 80 mln złotych

W ramach planowania finansowego na najbliższe trzy lata, od 2024 do 2026, dzielnica Ursynów otrzyma dodatkowe fundusze przekraczające 80 milionów złotych. Większość tych środków, konkretnie ponad 50 milionów złotych, zostanie wydanych już w roku 2024. Przedsięwzięcia objęte planem inwestycyjnym obejmują między innymi modernizacje oświatowe, naprawy infrastruktury drogowej, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, zwiększenie bezpieczeństwa czy wsparcie dla lokalnej kultury i sportu na Ursynowie.

Źródłem dodatkowych środków są zwiększone dochody samorządu dzielnicy, w tym ponad 57 milionów złotych uzyskane ze sprzedaży działki przy ulicy Cynamonowej. Istotnym elementem jest także wsparcie przekazane przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy dla Ursynowa.

Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, wyraża satysfakcję z tego powodu. Dzięki zdobytym środkom będzie możliwe realizowanie planowanych remontów placówek oświatowych, a także modernizacja Parku Przy Bażantarni czy budowa kolejnego Miejsca Aktywności Lokalnej na Zielonym Ursynowie. Wszystko to nie byłoby możliwe bez dodatkowych funduszy przekazanych przez Prezydenta Warszawy.

W ramach inwestycji w placówki oświatowe zaplanowano przeznaczenie największej sumy, wynoszącej ponad 20,5 miliona złotych, na różnorodne remonty i modernizacje. Te obejmują między innymi naprawę placów zabaw w przedszkolach, bloków żywienia, dachów oraz modernizację boisk czy placów zabaw w szkołach podstawowych. Planowane jest również docieplenie stropodachu i wymiana instalacji elektrycznej czy remonty sal gimnastycznych. Szereg prac remontowo-budowlanych obejmie także licea ogólnokształcące na terenie dzielnicy.