Ogłoszenie wyników konkursów dotacyjnych w Warszawie: ponad 3 mln zł na projekty na Ursynowie

Ogłoszenie wyników konkursów dotacyjnych w Warszawie: ponad 3 mln zł na projekty na Ursynowie

Prace komisji oceniającej konkursy dotacyjne w stolicy Polski dobiegły końca. W krótkim czasie, to Prezydent Warszawy będzie miał zaszczyt ogłosić rezultaty tychże konkursów. Kwiecień 2024 przyniesie dla mieszkańców Dzielnicy Ursynów projekty, na które przeznaczono ponad 3 miliony złotych. Jest to znacznie hojniejsze finansowanie niż w poprzednim roku, o dokładnie 400 tysięcy złotych.

Organizacje pozarządowe złożyły wiele projektów, spośród których zwycięskie zostały starannie wybrane przez przedstawicieli Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Projekty te uzyskały poparcie Zarządu Dzielnicy Ursynów i obecnie czekają na ostateczne zapieczętowanie aprobaty przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

W bieżącym roku, dyrekcja Urzędu Miasta ogłosiła dziesięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Są one nakierowane na różnorodne obszary działalności:
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej,
– walka z uzależnieniami,
– przeciwdziałanie przemocy domowej,
– inicjatywy na rzecz osób starszych,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
– walka z ubóstwem.