Początek prac modernizacyjnych na wschodnim terenie Parku Przy Bażantarni

Początek prac modernizacyjnych na wschodnim terenie Parku Przy Bażantarni

Prace przygotowawcze do odnowienia wschodniej części Parku Przy Bażantarni na Ursynowie rozpoczęły się. Zamierzenie to jest efektem konsultacji społecznych, które miały miejsce w 2019 roku pod egidą Urzędu Dzielnicy Ursynów. Głównym zamysłem przeprowadzanych prac jest poprawa jakości terenów zielonych parku i wzbogacenie funkcji rekreacyjnej, z zabezpieczeniem leśnego charakteru tego urokliwego miejsca.

Planowane działania obejmują różne inicjatywy. Będą to między innymi budowa drewnianej kładki, stworzenie mineralnej, przepuszczalnej nawierzchni na istniejących trasach pieszych oraz wymiana nawierzchni betonowej na mineralną. Zaplanowano także wybudowanie hydrantu do nawadniania zieleni, wymianę latarni w pobliżu boiska „Orlik”, a także utworzenie nowej strefy sportowo-rekreacyjnej (parkour/flow park) i wybiegu dla psów. Dodatkowo park zostanie uzupełniony o nowe elementy małej architektury – ławki i kosze na śmieci oraz czujniki jakości powietrza.

Modernizacja parku nie obejmuje tylko infrastruktury, ale także zasobów naturalnych. Prace będą obejmować pielęgnację istniejącego drzewostanu oraz realizację nowych nasadzeń i aranżacji zieleni. Na wschodniej części Parku Przy Bażantarni zidentyfikowano łącznie 2711 drzew. Z tego liczby, aż 876 drzew, czyli ponad 30% wymaga pielęgnacji. 52 drzewa o złym stanie sanitarnym, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa parkowiczów, zostaną usunięte w ramach prac leśnych. Planuje się także przesadzenie pięciu drzew ze względu na konflikty z infrastrukturą terenu. Natomiast trzy duże, ale chore drzewa zostaną przekształcone w tzw. „świadków” – będą to pnie o wysokości 3-4 m, które posłużą jako siedlisko dla ptaków, nietoperzy czy chrząszczy próchnojadów.