Rekrutacja do Rady Seniorów na Ursynowie: poszukiwani przedstawiciele mieszkańców

Rekrutacja do Rady Seniorów na Ursynowie: poszukiwani przedstawiciele mieszkańców

Zarząd Dzielnicy Ursynów w Warszawie ruszył z procesem rekrutacji kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Seniorów. Szuka się ośmiu osób, które chciałyby reprezentować interesy mieszkańców swojej dzielnicy. Okres, podczas którego można składać wnioski o przyjęcie do Rady, rozpoczyna się 30 października i trwa do 17 listopada 2023 roku. Osoby wybrane do Rady Seniorów pełnią swoje obowiązki społecznie przez okres jednej kadencji, która wynosi trzy lata.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatury, takie jak formularz zgłoszeniowy oraz list poparcia dla potencjalnego członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów, można znaleźć w załącznikach. Alternatywnie, dokumenty te są również dostępne do odbioru w Wydziale Obsługi Mieszkańców, konkretnie w Punkt Informacyjny znajdujący się w holu głównym urzędu, dostępny podczas godzin pracy.

Po uzupełnieniu wymaganych informacji na formularzu zgłoszeniowym i zebraniu odpowiedniej liczby podpisów na liście poparcia, dokumenty te należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”. Termin składania dokumentów upływa 17 listopada 2023 roku o godzinie 16:00. Miejscem składania wniosków jest Wydział Obsługi Mieszkańców na parterze, gdzie trzeba wcześniej pobrać bilet „B” z automatu – PUNKT PODAWCZY.

Proces wyboru przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów będzie przeprowadzony w zgodności z § 8 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy.