Jak skutecznie zmniejszyć alimenty?

Jak skutecznie zmniejszyć alimenty?

Zasądzone przez sąd w wyroku alimenty nie oznaczają jeszcze, że nie można ich wysokości zmienić. Kwota alimentów zawsze określana jest przez sąd po przeanalizowaniu uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych zobowiązanego.

Jednak zdarza się z uwagi na nieprzewidziane wcześniej okoliczności, że rodzic zobowiązany nie będzie w stanie płacić alimentów w zasądzonej wysokości. Czy można więc liczyć na obniżenie alimentów? Okazuje się, że tak. Jednak pod pewnymi warunkami.

Obowiązek alimentacyjny a wysokość alimentów

Przede wszystkim należy odróżnić obowiązek od płacenia alimentów. Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. To obowiązek, którego nie można się zrzec, a jedynie go uchylić. Najczęściej wyrażany jest w określonej kwocie pieniężnej. Dotyczy to sytuacji, gdy dziecko mieszka z tylko z jednym z rodziców, a drugi jedynie partycypuje w kosztach jego utrzymania i wychowania.

Najczęstszym sposobem określenia wysokości alimentów jest wyrok sądowy, ugoda lub umowa między rodzicami. W takich dokumentach określa się wysokość oraz terminy uiszczania rat alimentacyjnych na rzecz dziecka. Co, jednak gdy na skutek zmiany sytuacji majątkowej rodzica zobowiązanego, nie jest on w stanie spełniać świadczeń alimentacyjnych w określonej kwocie? W takiej sytuacji konieczne jest złożenie do sądu pozwu o obniżenie alimentów.

Kiedy można zmniejszyć alimenty?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość zmiany wysokości alimentów. Podstawą prawną do zmiany dotyczącej obowiązku alimentacyjnego jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Przepis ten pozwala w przypadku zmiany sytuacji zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego do zmiany wysokości alimentów. Istotne znaczenie w tej sytuacji ma również art. 135 par 1 k.r.i o. Znajdziemy w nim zakres świadczeń alimentacyjnych, które zależą od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nie każde pogorszenie sytuacji majątkowej zobowiązanego będzie stanowić skuteczną przesłankę do zmniejszenia alimentów. Podstawą do obniżenia alimentów jest m.in.:

  • niezawiniona utrata pracy,
  • zmniejszenie zarobków,
  • choroba zobowiązanego, która uniemożliwia mu osiąganie dochodów na dotychczasowym poziomie,
  • urodzenie się kolejnego dziecka.

Ważne, aby przyczyny te były obiektywne, prawdziwe i miały wpływ na sytuację finansową zobowiązanego. Jeśli więc rodzic zobowiązany celowo czy z własnej winy stracił pracę, zaniżył dochody lub je ukrył, takie sytuacje nie będą stanowiły podstawy do skutecznego żądania obniżenia alimentów.

Jak skutecznie obniżyć alimenty?

Jeśli nastąpi zmiana sytuacji majątkowej zobowiązanego, która ma wpływ na możliwość wywiązania się przez niego z obowiązku alimentacyjnego, należy w sądzie rejonowym złożyć pozew o obniżenie wysokości alimentów. Nawet jeśli uzasadnione jest obniżenie alimentów z powodu pogorszenia sytuacji majątkowej, stan ten powinien być sformalizowany. Nie można po prostu przestać płacić alimenty.

Należy starać się o obniżenie alimentów na drodze sądowej. Warto występując o obniżenie alimentów skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika – takiego jak Pan Paweł Budrewicz z Rozwod-warszawa.pl. Dobry adwokat lub radca prawny od spraw rodzinnych nie tylko zadba o poprawne sformułowanie pozwu, ale także skutecznie pomoże w uzyskaniu korzystnego dla nas orzeczenia.