Mandaty radnych w Ursynowskiej Radzie Dzielnicy do potwierdzenia w nadchodzących wyborach samorządowych

Mandaty radnych w Ursynowskiej Radzie Dzielnicy do potwierdzenia w nadchodzących wyborach samorządowych

Wkrótce, dokładnie 7 kwietnia, mieszkańcy dzielnicy Ursynów będą mieli szansę na wybór 25 radnych, którzy będą zasiadać w lokalnej radzie dzielnicy. Czterdziestu pięciu przedstawicieli ma za zadanie utrzymywać stały kontakt z lokalnymi społecznościami, słuchać i reagować na ich problemy. Jest to możliwe za pomocą narzędzi takich jak interpelacje i zapytania, które radni mogą składać do lokalnych władz, miasta i innych instytucji publicznych.

Interpelacje oraz zapytania powinny zawierać zwięzłe opisanie sytuacji, która jest ich tematem, a także pytania i wnioski wynikające z tej sytuacji. Jednym z obowiązków radnego jest udział w sesjach rady dzielnicy i komisjach opiniujących uchwały. Z tego powodu, osoby decydujące się na pełnienie funkcji radnego powinny być dobrze świadome swojego angażowania. Za tę rolę otrzymują dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowych, niezbędne jest więc, aby radni byli faktycznie zaangażowani w swoje działania i godnie reprezentowali swoich wyborców, tak aby środki przeznaczone na ich „wynagrodzenie” były adekwatne do poziomu ich zaangażowania.

Obecna kadencja Rady Dzielnicy Ursynów składa się z radnych następujących ugrupowań: KO „Koalicja Obywatelska (Platforma/Nowoczesna) – 13 radnych, Prawo i Sprawiedliwość – 4 radnych, Projekt Ursynów – 3 radnych, Stowarzyszenie Otwarty Ursynów – 2 radnych (wcześniej było ich 3), a także 2 niezależnych radnych.