Naprawa uszkodzonej magistrali wodociągowej w Warszawie

Naprawa uszkodzonej magistrali wodociągowej w Warszawie

W nocy z drugiego na trzeci dzień listopada, Wodociągi Warszawskie rozpoczęły prace naprawcze na odcinku magistrali wodociągowej, który biegnie wzdłuż ulicy Puławskiej. Planowane prace odbywać się będą na przecięciu ulicy Puławskiej z ulicą Rotmistrza Pileckiego. Zostało to zaplanowane tak, aby nie zakłócać funkcjonowania ruchu drogowego w tym rejonie. Niemniej jednak, konieczność odłączenia tego fragmentu magistrali od systemu doprowadzi do obniżenia ciśnienia wody dla mieszkańców południowych obszarów Ursynowa.

Sytuacja awaryjna wymagała wyłączenia z użytkowania odcinka magistrali o średnicy 80 centymetrów, znajdującego się na trasie pomiędzy ulicą Rotmistrza Pileckiego a ulicą Mysikrólika, przebiegającej równolegle do ulicy Puławskiej. Dzięki istniejącemu stołecznemu układowi sieci wodociągowej, opartemu na koncepcji pierścieniowej, możliwe będzie dostarczenie wody do południowych regionów Ursynowa za pomocą innych tzw. przewodów rozbiorczych. Ze względu na ich mniejszą średnicę w porównaniu do magistrali, mieszkańcy Pyr, Dąbrówki, Jeziorek Północnych i Południowych mogą jednak spodziewać się niższego ciśnienia wody.