Zielony Ursynów: Renowacja ulic Wyczółki i Krasnowolska

Zielony Ursynów: Renowacja ulic Wyczółki i Krasnowolska

Na warszawskim Ursynowie planowane są istotne prace remontowe, które wpłyną na poprawę infrastruktury drogowej. Urząd Dzielnicy Ursynów jest odpowiedzialny za przeprowadzenie tych działań, zwłaszcza na Zielonym Ursynowie, gdzie w tym roku zostaną zrealizowane dwie wielkie inwestycje. Dotyczą one modernizacji nawierzchni ulic Wyczółki i Krasnowolska.

Jeśli chodzi o ulicę Wyczółki, pierwszym krokiem będzie renowacja fragmentu tej arterii od jej skrzyżowania z ulicą Poloneza aż do budynku oznaczonego numerem 15. Prace będą polegać na sfrezowaniu starej nawierzchni asfaltowej i położeniu w jej miejsce około 270 metrów bieżących nowej warstwy. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to początek ostatniego kwartału bieżącego roku.

Ciekawostką jest fakt, że na mocy decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, w pobliżu nowo powstałego budynku biurowego zostanie odkryta i wyeksponowana historyczna nawierzchnia brukowa. Odcinek ten ma długość około 80 metrów bieżących i jego renowacja będzie stanowiła drugi etap prac. Rozpoczęcie tych działań będzie uzależnione od aktualnej sytuacji pogodowej.

W efekcie całościowy zakres prac remontowych na ulicy Wyczółki obejmie odcinek o długości około 350 metrów bieżących.