Sposób na redukcję ilości samochodów z obszarów pozawarszawskich

Sposób na redukcję ilości samochodów z obszarów pozawarszawskich

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów wysunęło propozycję, która ma na celu zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na Kabatach. Sugeruje ono wybudowanie nowego parkingu typu Parkuj i Jedź (P&R) w Wilanowie. Stowarzyszenie apeluje do władz miasta o wprowadzenie do planów rozbudowy infrastruktury tego typu projektu. Mieszkańcy popierają ten pomysł, co objawia się w formie aktywnie podpisywanej petycji. Wszystko jednak wskazuje na to, że inicjatywa ta ma istotną słabość.

Mimo że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje utworzenie parking P&R na Kabatach, to nie jest to element, który znajduje się w aktualnych planach inwestycyjnych władz miasta. Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczy ten stan rzeczy brakiem odpowiednich środków finansowych na budowę podziemnego parkingu. Dodatkowo, ZTM podaje jako argument niski poziom obłożenia innych parkingów „Parkuj i Jedź” zlokalizowanych na Ursynowie, w szczególności obiektu przy stacji metra Stokłosy.

Niemniej jednak, problem z brakiem miejsc parkingowych na Kabatach jest rzeczywistością, szczególnie po zlikwidowaniu parkingu znajdującego się wcześniej na terenie dawnego marketu Tesco. Codziennie ulice Kabat są zasypywane samochodami parkującymi, które przyjeżdżają tu z terenów podwarszawskich.